Carnavalsjury

 DE JURY BESTAAT UIT TWEE ONAFHANKELIJKE MENSEN MET IEMAND UIT EEN ANDERE VERENIGING OF VAN HET DISTRICT.DEZE GEVEN PUNTEN AAN DEELNEMERS DIE MEDEDINGEN VOOR EEN PRIJS EN GEEN VASTE SOM VRAGEN;

ER WORD GEZIEN NAAR DE GROTE VAN DE GROEP  KLEDIJ EN THEMA EN DENODIGE AMBIANCE AAN DE DAG BRENGEN