Geschiedenis

Onze geschiedenis

De Ekerse karnavalvereniging De Bierpruvers werd exact op 11 december 1973 gesticht in een bovenlokaal van het Ekers Hof.

De initiatiefnemers belegden op 3 januari 1974 bij Heidi, meter van de vereniging, in cafĂ© De Kroon een persconferentie om de nieuwe vereniging en haar plannen voor te stellen. Hier was zeer veel belangstelling voor en de sfeer liet toen het beste verhopen.

De stichters waren allen lid van de KWB Ekeren-Centrum. Jan Geeraerts werd de eerste voorzitter, Roger Govaerts ondervoorzitter, Theo van Bueren secretaris en Eddy Somers penningmeester. De overige raadsleden waren Bruno Peeters en de inmiddels overleden Paul Rombouts,Herman Koekhoven,Alfons Vergauwen, Jan De Vree en Ludo Struyf.

De oprichting van de karnavalvereniging had een lange voorgeschiedenis, want de genoemde KWB koos al sinds 1966 een Prinsenpaar. Dat gebeurde telkens op een succesvolle dansavond. Het jaar daarop werd dan het Prinsenpaar met een stoetje thuis uitgehaald. Oorspronkelijk gebeurde dit de avond van het bal zelf, maar na enkele jaren schoof de stoet op naar de middag want de inrichters waren ambitieus en wilden meer en beter.....

 

De "Ekerse man in de straat" volgde het gebeuren met het gebruikelijke pessimisme "want in Ekeren blijft toch niets bestaan".

De inrichters waren erg gemotiveerd om het tegenovergestelde te bewijzen. En het initiatief bleef wel bestaan. Zelfs het gemeentebestuur toonde zijn belangstelling. In 1971 werd toenmalig Prins Jan I op het gemeentehuis ontvangen. Voorwaar een hele eer voor die tijd. Prompt vroegen de organisatoren of het gemeentebestuur geen toelage kon verlenen aan dit nieuwe initiatief. Wijlen Burgemeester Palinckx antwoordde dat dit eventueel wel zou kunnen, indien de organisatie door een neutrale vereniging zou gebeuren.

Dit viel niet in dovemansoren en er werd besloten een echte aparte karnavalvereinging te stichten. Dat bracht heel wat met zich mee, zoals kostumering en een goede naam voor de boreling vinden. Maar vooral de gebruiken en gewoonten van het karnavalwereldje onder de knie krijgen. Maarhet bestuur barstte echter van de energie en vond voor alles een oplossing.

Aan de laatste Prins van de KWB, Prins Ludo I (wijlen Ludo Struyf) werd gevraagd of Hij niet als eerste Prins van de nieuwe Ekerse Karnavalvereniging De Bierpruvers wilde fungeren.

Onder het motto "NAUW OF NOOIT" trok in 1974 de eerste Bierpruversstoet door de Ekerse straten. De belangstelling van de bevolking was overweldigend. Het leden aantal ging er gestadig op vooruit, er werd medewerking gezocht en gevonden.

De verzustering van Ekeren met het Duitse Andernach vond in het karnavalleven een goede voedingsbodem. De vereniging kende veel verdienstelijke leden en jaarlijks trekt nu nog het eerste weekend van maart een reusachtige Internationale Karnavalstoet door de verkeersvrije straten van Ekeren.

In 2005 werden De Bierpruvers omgevormd naar een V.Z.W. en heten vanaf nu Ekerse Karnavalvereniging De Bierpruvers V.Z.W. Dit was mogelijk door het vele werk van de secretaris Paul Verbaeys en zijn vrouwtje Gaby Mooens.

De Ekerse Karnavalvereniging De Bierpruvers werd opgericht in 1973.
Het was onder impuls van deze 11 Heren dat de eerste raad van 11 kon aangesteld worden.

-De Vree Jan
-Geeraerts Jan
-Govaerts Roger
-Koekhoven Herman
-Peeters Bruno
-Rombouts Paul
-Somers Eddy
-Struyf Ludo
-Van Bueren Theo
-Vergouwen Alfons
-Vermeiren Jean

De Bierpruvers zijn nu aan hun 9de voorzitter toe.
De namen van de respectievelijke voorzitters zijn.

-Leon Kemland (ad interim)
-Jan Geeraerts
-Franz (Dago) Reisenberger
-Walter Lambrechts
-Marc Deckers
-Benny Daems
-Erik Bontinck
-Benny Daems
-Rene De Backer