Home

Bierpruvers schenken 104 kilo snoep aan het EVA-centrum

Ten gevolge van COVID-19 werd er door het district en het stadsbestuur gevraagd om in maart 2021 geen stoet te organisseren. Wij als "Bierpruvers" kopen onze snoep op het ogenblik wanneer we deze voordelig kunnen inkopen, dit was enkele weken voor onze stoet in maart 2020, vermits snoep een lange houdbaarheid heeft hebben we ook onze snoep voor het seizoen 2020 - 2021 ingekocht, niet wetende dat er een virus roet in het eten zou gooien.


Daar de houdbaarheid op het randje zou zijn voor seizoen 2021-2022 hebben we met ons dagelijks bestuur beslist om een deel van onze snoep aan een goed doel te schenken.


In Ekeren is het EVA-centrum dan het meest voor de hand liggend, zij organiseren voor Sinterklaas iets dat voldoet aan de COVID-19 voorschriften en zo de kinderen toch nog een iets moois voor de Sint bezorgen.


Daarom zijn onze Prins en onze voorzitter 104 kilo gaan overhandigen aan de mensen van het EVA-Centrum.

Prins Danny I met hofdames Anne en Nuria

Bierpruvers schenken 104 Kilo snoep

6 maart

2021

Onder voorbehoud van de dan geldende COVID-19 maatregelen


6 maart 2021


Aankleden Bierpruver

© Copyright. All Rights Reserved.