Ekerse Karnavalvereniging "De Bierpruvers" vzw

 

 

 
 

 

Karnavaljury

In de KWB periode legde zij, via proeven de kandidaat Prinsen op de rooster, om alzo tot de keuze van de nieuwe Prins te bekomen.

Vanaf het ontstaan van De Bierpruvers was hun taak drieërlei:
Ten eerste: samen een nieuwe Prins kiezen. Meestal was dit een gezellig onderonsje. Alhoewel er ook enkele jaren geweest zijn, wanneer er meerdere kandidaten waren en er serieus "gelobbyd" en gedelibereerd werd. En dan durfde het wel eens te gebeuren dat bij gelijke stemmen er een tweede en zelfs derde stemronde nodig was. Dat bracht al eens de nodige spanningen mee, die iedereen soms niet even goed aankon. Met alle gevolgen vandien....

De tweede taak van de jury was het jureren van de prijskampgroepen in de karnavalstoet.
Ook geen eenvoudige klus. alleen al het feit om urenlang, meestal uren en de (barre) koude, geconcentreerd en op een objektieve wijze de vele prijzen toekennen. In de loop der jaren zijn hierover omzeggens geen incidenten geweest. Wat duidelijk de onpartijdigheid van de jury aantoont.

De derde taak van de jury is de mooiste verklede kinderen jureren uit de steeds meer dan honderd deelnemers. De mooiste verklede kinderen kiezen is zowaar geen sinecure. Tussen haakjes s'avonds op het bal doet de jury nogmaals hetzelfde met de verklede volwassen deelnemers.

Wia was en is nu die karnavaljury? Dat is nu een goede vraag. Het minste wat we daar over kunnen zeggen is dat hij steeds bestond uit markante personen, figuren of zelfs personaliteiten. Mensen soms uit de politiek, maar steeds met een zeker niveau.

Enkele namen van spijtig genoeg reeds overleden juryleden:
Frans Palinckx, de gebroeders Charles en Jozef Geerts, Gustaaf van Haelen, Marcel Depoorter, Jean Vermeire. Een markante naam die er boven uitsteekt is die van deurwaarder Leo Ceulemans, Hij vervulde in het Ekerse verenigingsleven een cruciale rol. Want Hij was voorzitter van FC Germinal, Het Ekers feestcomité en Kon. Harmonie Labore en Constantia. Vanuit die positie beloofde hij vanaf het ontstaan van De Bierpruvers alle steun. Uiteindelijk werd Hij ook de eerste voorzitter van de jury. Later ook ere voorzitter van de karnavalvereniging. Na het overlijden van de Heer Ceulemans nam Jos Verschueren de fakkel over. Vervolgens werd Jean Vermeire tot aan zijn overlijden voorzitter. Hij werd korte tijd opgevolgd door zijn echtgenote Mvr Noella Vermeire Ooms. Zij wenste echter dat de voorzitter van de jury een man was en werd na korte tijd opgevolgd door Omer van de Velde. Na het overlijden van Omer van de Velde werd Mevr Kitty Rycken de voorzitster van de jury.

De onahankelijkheid van de jury was en is steeds één van de grote basis principes van hun werking en De Bierpruvers zijn hun dan ook heel dankbaar voor de jarenlangen inzet. Dit is een onbezoldigde ere functie en de leden ervan brachten dikwijls, gezien hun maatschappelijke functie heel wat goodwill voor De Bierpruvers bij.

 

© De Bierpruvers 2001 - 2019